کانال فنچ


Kanal geosi va tili: Eron, Forscha
Toifa: Tabiatکانال فنچ!
Finch Channel!
.
[ اطلاعات فنچ: @FinchsInfo ]
.
#مرجع_تقلید_دیگر_کانالها

بمونی خوشحالمون میکنی! ♡‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
#Leave_Channel


Kanal geosi va tili
Eron, Forscha
Toifa
Tabiat
Statistika
Postlar filtri


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ مونیای سر سیاه 🎩😎
Black-headed Munia finch 🎩😎

🕊 @Finchs 🕊


.
سال نو مبارک😍🌺

الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش
زندگیتون بهاری ...

بهارتون مبارک🌸

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
زیبایی و جذابیت...😌😎😍
Beauty and charm...😌😎😍

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
الهی با پهن کردن🤲
سفره هفت سین🍃
قرآنش نگهدارتون📔
آینه اش روشنایی زندگیتون🪞
سکه اش برکت عمرتون💰
سبزیش شادابی دلتون🌿
و ماهی اش شوق ادامه زندگیتون🐟
رو به شما هدیه بده🎁🎉

بهار فرخنده!💞

💕 @Finchs 🎉


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ زبرای جامبو...🥸🎊
Jumbo Zebra Finch...🥸🎊

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ کراواتی...😎👔
Necktie Finch...😎👔

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ توت فرنگی در طبیعت...🌳🌱
Strawberry Finch in the nature...🌳🌱

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
غذا دادن به 7 جوجه گلدین پر سر و صدا بصورت دستی...🥺🤏🐥
Hand feeding 7 noisy Gouldian chicks...🐥🤏🥺

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ زبرا...🍍🌦
Zebra Finch...🍍🌦

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ ابرو قرمز...☘🐦❣
Red-browed Finch...☘🐦❣

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
- فنچ الماس دم‌آتشی...🪵🌿🌺
Diamond firetail finch...🪵🌿🌺

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
تصاویر روزانه جوجه فنچ زبرا تا ۱۵ روزگی.🐥🥺⭐️
Daily pictures of zebra finch chicks up to 15 days old‌.🐥🥺⭐️

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
رقص فنچ گلدین...🕺💫🌪
Dance of Gouldian Finch...🕺💫🌪

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
جوجه فنچ زبرا...🎉🎁🐥
Zebra finch chick...🎉🎁🐥

🕊 @Finchs 🕊


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
زیبایی وصف ناپذیر...☃️🎅🏼❄️
Indescribable beauty...☃️🎅🏼❄️

🕊 @Finchs 🕊


نفس‌های پاییز🍂🍁
به شماره افتاده...
و یلدای سپید پوش☃️❄️
در راه است...
از ته قلبمون دعا کنیم
که شادی‌ها و خنده هامون
به بلندای شب یلدا باشد!🙏🏻🌹

🎊یلداتون مبارک🎉

🍉 @Finchs 🎈


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
فنچ گلدین...🍥⚡️
Gouldian finch...🍥⚡️

🕊 @Finchs 🕊20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.