⚫جُرده

@for2any خوش می آید 0
آیا این کانال شماست؟ برای ویژگی های اضافی مالکیت را تأیید کنید

جُرده...برهنگی
تراوشات ذهن هایی ساده البته با تفکرات خاص
@for2any
@for2any
ژئو و زبان کانال
ایران, فارسى
رسته
مشخص نشده است


ژئو کانال
ایران
زبان کانال
فارسى
رسته
مشخص نشده است
اضافه شده به شاخص
01.06.2017 11:58
23 Oct 2017, 21:36 (1186 روز پیش)
آمار انتشار #19330:
Репост из: کافه اشنو
هیچ کدامی از کانال ها این نشریه را سهم نگذاشتند
Post views:
تاریخ
افزایش
کل
Mon, 23 Jul
+3
73416
Tue, 24 Jul
+1
73417
Wed, 25 Jul
0
73417
Thu, 26 Jul
0
73417
Fri, 27 Jul
+1
73418
Sat, 28 Jul
0
73418
Sun, 29 Jul
0
73418
Mon, 30 Jul
+1
73419
Tue, 31 Jul
+2
73421
Wed, 1 Aug
0
73421
Thu, 2 Aug
+1
73422
Fri, 3 Aug
0
73422
Sat, 4 Aug
+1
73423
Sun, 5 Aug
0
73423
Mon, 6 Aug
0
73423
Tue, 7 Aug
+1
73424
Wed, 8 Aug
+1
73425
Thu, 9 Aug
0
73425
Fri, 10 Aug
0
73425
Sat, 11 Aug
0
73425
Sun, 12 Aug
+1
73426
Mon, 13 Aug
0
73426
Tue, 14 Aug
0
73426
Wed, 15 Aug
0
73426
Thu, 16 Aug
0
73426
Fri, 17 Aug
+1
73427
Sat, 18 Aug
0
73427
Sun, 19 Aug
+1
73428
Mon, 20 Aug
0
73428
Tue, 21 Aug
0
73428
Wed, 22 Aug
0
73428
Thu, 23 Aug
0
73428
Fri, 24 Aug
+1
73429
Sat, 25 Aug
+1
73430
Sun, 26 Aug
0
73430
Mon, 27 Aug
+2
73432
Tue, 28 Aug
+2
73434
Wed, 29 Aug
+1
73435
Thu, 30 Aug
+1
73436
Fri, 31 Aug
+1
73437
Sat, 1 Sep
0
73437
Sun, 2 Sep
0
73437
Mon, 3 Sep
0
73437
Tue, 4 Sep
0
73437
Wed, 5 Sep
+1
73438
Thu, 6 Sep
0
73438
Fri, 7 Sep
0
73438
Sat, 8 Sep
0
73438
Sun, 9 Sep
+2
73440
Mon, 10 Sep
+1
73441
Tue, 11 Sep
0
73441
Wed, 12 Sep
+1
73442
Thu, 13 Sep
0
73442
Fri, 14 Sep
+1
73443
Sat, 15 Sep
0
73443
Sun, 16 Sep
0
73443
Mon, 17 Sep
0
73443
Tue, 18 Sep
0
73443
Wed, 19 Sep
+1
73444
Thu, 20 Sep
0
73444
Fri, 21 Sep
+1
73445
Sat, 22 Sep
0
73445
Sun, 23 Sep
0
73445
Mon, 24 Sep
+2
73447
Tue, 25 Sep
0
73447
Wed, 26 Sep
0
73447
Thu, 27 Sep
0
73447
Fri, 28 Sep
0
73447
Sat, 29 Sep
+1
73448
Sun, 30 Sep
0
73448
Mon, 1 Oct
0
73448
Tue, 2 Oct
+1
73449
Wed, 3 Oct
0
73449
Thu, 4 Oct
0
73449
Fri, 5 Oct
0
73449
Sat, 6 Oct
+1
73450
Sun, 7 Oct
+1
73451
Mon, 8 Oct
+1
73452
Tue, 9 Oct
0
73452
Wed, 10 Oct
0
73452
Thu, 11 Oct
+1
73453
Fri, 12 Oct
0
73453
Sat, 13 Oct
+1
73454
Sun, 14 Oct
0
73454
Mon, 15 Oct
0
73454
Tue, 16 Oct
0
73454
Wed, 17 Oct
0
73454
Thu, 18 Oct
0
73454
Fri, 19 Oct
+3
73457
Sat, 20 Oct
+2
73459
Sun, 21 Oct
0
73459
Mon, 22 Oct
0
73459
Tue, 23 Oct
+1
73460
Wed, 24 Oct
0
73460
Thu, 25 Oct
0
73460
Fri, 26 Oct
0
73460
Sat, 27 Oct
+1
73461
Sun, 28 Oct
+2
73463
Mon, 29 Oct
+1
73464
Tue, 30 Oct
0
73464
Wed, 31 Oct
0
73464
Thu, 1 Nov
+1
73465
Fri, 2 Nov
0
73465
Sat, 3 Nov
0
73465
Sun, 4 Nov
+1
73466
Mon, 5 Nov
+1
73467
Tue, 6 Nov
+2
73469
Wed, 7 Nov
0
73469
Thu, 8 Nov
0
73469
Fri, 9 Nov
+1
73470
Sat, 10 Nov
0
73470
Sun, 11 Nov
+1
73471
Mon, 12 Nov
0
73471
Tue, 13 Nov
+2
73473
Wed, 14 Nov
0
73473
Thu, 15 Nov
0
73473
Fri, 16 Nov
+1
73474
Sat, 17 Nov
0
73474
Sun, 18 Nov
+1
73475
Mon, 19 Nov
0
73475
Tue, 20 Nov
+1
73476
Wed, 21 Nov
0
73476
Thu, 22 Nov
+1
73477
Fri, 23 Nov
0
73477
Sat, 24 Nov
+1
73478
Sun, 25 Nov
0
73478
Mon, 26 Nov
+1
73479
Tue, 27 Nov
+2
73481
Wed, 28 Nov
0
73481
Thu, 29 Nov
0
73481
Fri, 30 Nov
+2
73483
Sat, 1 Dec
0
73483
Sun, 2 Dec
0
73483
Mon, 3 Dec
+2
73485
Tue, 4 Dec
0
73485
Wed, 5 Dec
0
73485
Thu, 6 Dec
0
73485
Fri, 7 Dec
0
73485
Sat, 8 Dec
0
73485
Sun, 9 Dec
+1
73486
Mon, 10 Dec
+1
73487
Tue, 11 Dec
+1
73488
Wed, 12 Dec
0
73488
Fri, 14 Dec
0
73490
Sat, 15 Dec
0
73490
Sun, 16 Dec
0
73490
Mon, 17 Dec
+1
73491
Tue, 18 Dec
0
73491
Wed, 19 Dec
+1
73492
Thu, 20 Dec
0
73492
Fri, 21 Dec
0
73492
Sat, 22 Dec
0
73492
Sun, 23 Dec
+1
73493
Mon, 24 Dec
0
73493
Fri, 28 Dec
0
73495
Sat, 29 Dec
0
73495
Sun, 30 Dec
0
73495
Mon, 31 Dec
+1
73496
Tue, 1 Jan
0
73496
Wed, 2 Jan
+2
73498
Thu, 3 Jan
0
73498
Fri, 4 Jan
0
73498
Sat, 5 Jan
0
73498
Sun, 6 Jan
0
73498
Mon, 7 Jan
+2
73500
Tue, 8 Jan
0
73500
Wed, 9 Jan
+1
73501
Thu, 10 Jan
0
73501
Fri, 11 Jan
0
73501
Sat, 12 Jan
+2
73503
Sun, 13 Jan
0
73503
Mon, 14 Jan
0
73503
Tue, 15 Jan
0
73503
Wed, 16 Jan
0
73503
Thu, 17 Jan
0
73503
Fri, 18 Jan
0
73503
Sat, 19 Jan
0
73503
Sun, 20 Jan
0
73503
Mon, 21 Jan
0
73503
Tue, 22 Jan
0
73503
Wed, 23 Jan
0
73503
Thu, 24 Jan
0
73503
Fri, 25 Jan
0
73503
Sat, 26 Jan
0
73503
Sun, 27 Jan
0
73503
Mon, 28 Jan
+1
73504
Tue, 29 Jan
0
73504
Wed, 30 Jan
0
73504
Thu, 31 Jan
+1
73505
Fri, 1 Feb
0
73505
Sat, 2 Feb
0
73505
Sun, 3 Feb
0
73505
Mon, 4 Feb
0
73505
Tue, 5 Feb
0
73505
Wed, 6 Feb
+2
73507
Thu, 7 Feb
+1
73508
Fri, 8 Feb
0
73508
Sat, 9 Feb
0
73508
Sun, 10 Feb
+1
73509
Mon, 11 Feb
+1
73510
Tue, 12 Feb
0
73510
Wed, 13 Feb
0
73510
Thu, 14 Feb
0
73510
Fri, 15 Feb
+1
73511
Sat, 16 Feb
0
73511
Sun, 17 Feb
+1
73512
Mon, 18 Feb
0
73512
Tue, 19 Feb
0
73512
Wed, 20 Feb
0
73512
Thu, 21 Feb
+1
73513
Fri, 22 Feb
0
73513
Sat, 23 Feb
+2
73515
Sun, 24 Feb
0
73515
Mon, 25 Feb
0
73515
Tue, 26 Feb
+1
73516
Wed, 27 Feb
+1
73517
Thu, 28 Feb
+2
73519
Fri, 1 Mar
+1
73520
Sat, 2 Mar
+1
73521
Sun, 3 Mar
+1
73522
Mon, 4 Mar
0
73522
Tue, 5 Mar
0
73522
Wed, 6 Mar
0
73522
Thu, 7 Mar
0
73522
Fri, 8 Mar
0
73522
Sat, 9 Mar
0
73522
Sun, 10 Mar
+1
73523
Mon, 11 Mar
0
73523
Tue, 12 Mar
0
73523
Wed, 13 Mar
0
73523
Thu, 14 Mar
+2
73525
Fri, 15 Mar
+1
73526
Sat, 16 Mar
+2
73528
Sun, 17 Mar
0
73528
Mon, 18 Mar
0
73528
Tue, 19 Mar
0
73528
Wed, 20 Mar
0
73528
Thu, 21 Mar
0
73528
Fri, 22 Mar
0
73528
Sat, 23 Mar
0
73528
Sun, 24 Mar
0
73528
Mon, 25 Mar
0
73528
Tue, 26 Mar
+2
73530
Wed, 27 Mar
0
73530
Thu, 28 Mar
0
73530
Fri, 29 Mar
0
73530
Sat, 30 Mar
0
73530
Sun, 31 Mar
+2
73532
Mon, 1 Apr
+2
73534
Tue, 2 Apr
0
73534
Wed, 3 Apr
+1
73535
Thu, 4 Apr
0
73535
Fri, 5 Apr
+1
73536
Sat, 6 Apr
+1
73537
Sun, 7 Apr
0
73537
Mon, 8 Apr
+3
73540
Tue, 9 Apr
+1
73541
Wed, 10 Apr
+1
73542
Thu, 11 Apr
0
73542
Fri, 12 Apr
0
73542
Sat, 13 Apr
+1
73543
Sun, 14 Apr
+2
73545
Mon, 15 Apr
0
73545
Tue, 16 Apr
0
73545
Wed, 17 Apr
+2
73547
Thu, 18 Apr
0
73547
Fri, 19 Apr
0
73547
Sat, 20 Apr
+1
73548
Sun, 21 Apr
0
73548
Mon, 22 Apr
0
73548
Tue, 23 Apr
+1
73549
Wed, 24 Apr
0
73549
Thu, 25 Apr
+1
73550
Fri, 26 Apr
+1
73551
Sat, 27 Apr
0
73551
Sun, 28 Apr
+1
73552
Mon, 29 Apr
0
73552
Tue, 30 Apr
0
73552
Wed, 1 May
0
73552
Thu, 2 May
0
73552
Fri, 3 May
+1
73553
Sat, 4 May
0
73553
Sun, 5 May
0
73553
Mon, 6 May
+1
73554
Tue, 7 May
0
73554
Wed, 8 May
0
73554
Thu, 9 May
0
73554
Fri, 10 May
0
73554
Sat, 11 May
+2
73556
Sun, 12 May
0
73556
Mon, 13 May
0
73556
Tue, 14 May
0
73556
Wed, 15 May
0
73556
Thu, 16 May
+1
73557
Fri, 17 May
+1
73558
Sat, 18 May
0
73558
Sun, 19 May
0
73558
Mon, 20 May
0
73558
Tue, 21 May
0
73558
Wed, 22 May
0
73558
Thu, 21 Jan
+2830
76388