گروه درخواست pdfکتاب های دانشگاهی


Groups's geo and language: Iran, Persian
Category: Books


ارتباط با ادمین:
کتاب مورد نظرتونو در کانال وگروه سرچ کنید
درصورت موجود نبودن تو این گروه درخواست بدید
https://t.me/ub_pdf_katab_g_ac
ارسال درخواست از8صبح الی20شب
پاسخ درخواست درصورت موجود بودن از21شب
الی23:30
کانال:
https://t.me/ub_pdf_katab_ac


Groups's geo and language
Iran, Persian
Category
Books

3 576

+36 today
+71 for week
+54 for month
participants

+41

+52 joins
-11 lefts
Joins/Lefts
for 24 hours

30 WAU

5 DAU
47 MAU
active participants

575

476 in the daytime
236 at night
online participants
61.1%
men
38.9%
women
61.1%
38.9%
participants gender

9 350 total

9 yesterday
67 for week
117 for month
messages

1 year 8 months

05.01.2022
group created
23.04.2023
added to TGStat
group's age