گروه حل مشکلات موبایل و کامپیوتر


Groups's geo and language: Iran, Persian
Category: Technologies


🛑 حل مشکلات موبایل و کامپیوتر
☑️این گروه برای حل مشکلات موبایل و کامپیوتر به صورت رایگان میباشد و افرادی که در این زمینه اطلاعات دارند نیز میتوانند به دیگر اعضا مشاوره دهند.
♦️لطفا مزاحمت ایجاد نکنید و به چت خصوصی افراد نروید

📱پشتیبانی
@numberc


Groups's geo and language
Iran, Persian

832

0 today
-3 for week
-16 for month
participants

24 WAU

4 DAU
66 MAU
active participants

153

153 in the daytime
84 at night
online participants
59.0%
men
41.0%
women
59.0%
41.0%
participants gender

48 971 total

6 yesterday
49 for week
285 for month
messages

4 years 9 months

06.09.2019
group created
27.04.2021
added to TGStat
group's age