🪼 مفسدین🏳️‍⚧️فی🏳️‍🌈الارض👁‍🗨


Groups's geo and language: Iran, Persian
Category: Telegram


🫂مفسدین فی الارض🫂
🤪کردن بهانه‌ست
ما فقط میخوایم شما مامان شین برین بهشت🤪
★★مرکزیت تمام کون ها و کیرهای ایران★★
مرکزیت سینگل ها و رل داران ایران
💣بی احترامی=مسدود👁

https://t.me/Zapasfased
#گروه_گی
حامیان🦄 LGBTQIA#


Groups's geo and language
Iran, Persian
Category
Telegram
Statistics