+۱۵۰۰تصویر


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Politics


شما خودتون هم می‌دونید با آبان نابود
شدید… و این آبان ادامه داره.
برای ارتباط با +۱۵۰۰تصویر در تلگرام:
@t1500tasvir_pv


Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Politics
Read channel

134 276

-611 today
-2 132 for week
+11 274 for month
subscribers

114.4

550 ment. channels
3 449 mentions
2 848 forwards
citation index

55 848

41.6% ERR
29.8% ERR24
average reach
1 post

40 180

34.1k for 12 hours
40.2k for 24 hours
44.8k for 48 hours
average ad
1 post reach

1 year 4 months

19.09.2021
channel created
03.12.2021
added to TGStat
channel's age

5 598 total

1 yesterday
10 for week
304 for month
posts

42%

subscribers read the channel's posts

30%

read posts
in the first 24 hours
after published

engagement of subscribers (ERR)