Sokhango1_ir

@sokhango1_ir Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

🚨 روزانه های یک #سخنگو 🚨
تنها صدا 🔸 نیست🔸 که می ماند
🔗 روابط عمومی 🔗
🎎 علوم اجتماعی 🎎
📰 خبرنگار 📰
🖌 نویسنده 🖌
🏯 قلعه ی جانها «قلعه رودخان» 🏰
@mortezasakhaeii
Channel's geo & Language
not specified, not specified
Category
not specified


Channel's geo
not specified
Channel language
not specified
Category
not specified
Added to index
17.08.2019 21:07
16 Jun 2019, 23:11 (469 days ago)
دوستان گوش کنید! پرسیدم: آقای دکتر شما هم مثل بقیه مردان معتقد هستید که زن باید در خانه بماند و خانه دار باشد! از پاسخ دکتر حیرت کردم و چقدر من از این باورهای زیبا دور بودم!

🅱️ @BESTPER