مرکز حفظ و اشاعه ی گوزهای ایران


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Telegram


در صورت تمایل از صدای گوز خودتون برامون وویس بفرستید
👇
@SalamBereson


Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Telegram
Statistics
Posts filter


💨 دیس به محمدرضا از طرف مجتبی

@persian_gooz


تو کوه گوزیدی؟

3k 0 15 57 9

💨 از طرف فردین تقدیم به دکتر فرهنگ

@persian_gooz

3.4k 0 66 100 11

💨 مهدی تقدیم به آرش

@persian_gooz


وقتی میری عروسی و میخوای با ریتم آهنگ بگوزی:


💨 مهدی

@persian_gooz

3.6k 0 125 34 20

اینم از غروب جمعه


💨 ناشناس

@persian_gooz

3.7k 0 36 109 12

💨 سومین گوز همتا به افتخار طرفداراش

@persian_gooz

4.5k 0 141 281 38

💨دوباره همتا

@persian_gooz

4.3k 0 104 266 18

💨همتا از بندرانزلی تقدیم به طاهره

@persian_gooz

4.4k 0 114 312 24

💨امیر از ارومیه

@persian_gooz

4.9k 0 175 58 77

💨محمد از مشهد

@persian_gooz

5.2k 0 111 35 45

💨مهدی از قم تقدیم به حامد

@persian_gooz

5.2k 0 107 11 40

💨صدرا از کرمانشاه تقدیم به امیرحسین

@persian_gooz

5.7k 0 92 50 28

💨سخن سامیار با مخاطبان:

@persian_gooz

5.6k 0 54 103 26

وقتی نمیخوای باور کنی همه چی تموم شده:


💨سامیار از کرج ۴

@persian_gooz

5.5k 0 79 36 23

سامیار امشب اومده که برینه


💨سامیار از کرج ۳

@persian_gooz

5k 0 65 5 14
20 last posts shown.