موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر

@mehrafarincharity Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

مهرآفرین حامی کودکان نیازمند
☎021-35260
ارتباط با ادمین
👇👇👇👇
💭 @mehrafarinorg
🌍 Instagram.Com/mehrafarincharity
شماره حساب ها:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۰۰۳۸ کمک های عمومی
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۱۳۶۸ مهدمهر
۶۲۱۹۸۶۱۰۰۵۹۶۶۷۶۶ همراه سرای مهربانی
۵۸۹۴۶۳۱۵۲۸۵۰۴۱۳۷ شیرخشک
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
21.11.2017 18:07
🎬مردان غریبه با دادن پایپ و مقداری شیشه ستایش و پرستش را معتاد کردند‼️
🔹امروز اما با کمک های شما این دوخواهر ۹ و ۴ ساله پس از پاکی و درمان در بیمارستان زندگی جدیدشان را آغاز می کنند...
🔆دلگرمی ما به حضور شماست،باور داریم به کمک شما میتوانیم معصومیت کودکی را به زندگی کودکان بدسرپرست بازگردانیم و برایشان #زندگی_جدید بسازیم...
💓بیائید #مهرآفرین_باشیم ...

💳 6037991199500038
📱*780*35260#
🌐 mehrafarinorg.com
🆔 @mehrafarincharity