لنگر(دیپارتمان عمران )


Channel's geo and language: Iran, Persian


🔻کانال دانشجویان مهندسی عمران ( لنگر ) از ۱۳۹۵ تا کنون
❇️ نمونه سوال 📄
❇️ جزوات مهندسی 📚
❇️ اطلاعیه های عمرانی 👷
❇️ انجام پروژه های دانشجویی 📑
🔹نشانی ارتباطی با ادمین
♦️ @mahnooiaut1
🔶 کانال مربوطه
✳️ Dcivil.ir


Channel's geo and language
Iran, Persian
Statistics
Posts filter


رفع مسولیت : این اموزش ها از وبسایت ها و کانال های دیگر منتشر شده و فقط توسط این مجموعه باز نشر شده است و در صورت درخواست مولف حذف
خواهد شد

@langare


۲ سری از فیلم های اموزش مجازی مکانیک خاک در کانال قرار گرفت بازهم ادامه بدیم ؟ دروس دیگه رو ؟
Poll
  •   چراکه نه مرسی 🤩
  •   برای اینده ام وقت ندارم ۱۰ بگیرم کافیه نمی خونم😒
12 votes


‼️ فایل های مربوط به درس مکانیک خاک ۱
دکتر مرادی 👆


problems.pdf
1.8Mb
⚠️ مسائل حل شده ‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
6⃣1⃣ جلسه شانزدهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
5⃣1⃣ جلسه پانزدهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
4⃣1⃣ جلسه چهاردهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@langare


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
2⃣1⃣ جلسه دوازدهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
3⃣1⃣ جلسه سیزدهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
1⃣1⃣ جلسه یازدهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
🔟 جلسه دهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
9⃣ جلسه نهم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
8⃣ جلسه هشتم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
7⃣ جلسه هفتم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
6⃣ جلسه ششم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
5⃣ جلسه پنجم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
4⃣ جلسه چهارم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
3⃣ جلسه سوم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
2⃣ جلسه دوم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
1⃣ جلسه اول
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

20 last posts shown.