جوانان محلات گرگان


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Politics


ما هیچ کس نیستیم،ما خودشمایم،ما صدای حذف شده تمام این سالهایم،ماادامه #مهسا_امینی‌ هاهستیم.ما از هیچ دسته و حزبی نیستیم وتا آزادی ایران درخیابان می‌مانیم
ارسال عکس و فیلم و اطلاعات : @Ashkannekouei


Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Politics
Read channel

3 576

-1 today
-47 for week
-24 for month
subscribers

0.2

1 ment. channels
1 mentions
2 forwards
citation index

2 160

60.4% ERR
43.1% ERR24
average reach
1 post

1 548

1.3k for 12 hours
1.5k for 24 hours
1.8k for 48 hours
average ad
1 post reach

2 months 25 days

04.11.2022
channel created
15.11.2022
added to TGStat
channel's age

1 541 total

7 yesterday
107 for week
405 for month
posts

61%

subscribers read the channel's posts

44%

read posts
in the first 24 hours
after published

engagement of subscribers (ERR)