اخبار روز ایران


Channel's geo and language: Iran, Persian


شرایط تبلیغات👇
@ava_tab
🔹️مهمترین اخبار ایران و جهان
♻️ بروز و سریع
کانال اخبار روز هیچ تبلیغی را تایید یا تکذیب نمیکند .لطفا با تحقیق کامل اقدام کنید
#رسانه‌ای_مستقل


Channel's geo and language
Iran, Persian
Read channel

1 352 781

-1 247 today
+253 545 for week
+422 900 for month
subscribers

5 415

4 024 ment. channels
19 298 mentions
20 399 forwards
citation index

58 660

4.3% ERR
4.6% ERR24
average reach
1 post

61 964

52.7k for 12 hours
62k for 24 hours
0 for 48 hours
average ad
1 post reach

6 years 10 months

04.02.2017
channel created
05.06.2017
added to TGStat
channel's age

242 353 total

107 yesterday
787 for week
3276 for month
posts

5%

subscribers read the channel's posts

5%

read posts
in the first 24 hours
after published

engagement of subscribers (ERR)

0.5%

67 shares
comments
245 reactions
engagement of
subscribers (ER)