کانال گیزمیز 💯

@gizmiztel Like 50
Is this your channel? Confirm ownership for additional features


ارسال سوژه👈 @alogizmiz
تبلیغات👈 @gizmiz_ad
اینستاگرام👈 instagram.com/_u/gizmizco
منصور قیامت👈 @gizmiz
آدرس ما در روبیکا👈 rubika.ir/gizmiztel
Channel's geo & Language
Iran, Farsi


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
Humor & entertainment
Added to index
23.05.2017 15:05
17 Aug, 17:34 (61 days ago)
Post statistics #53509:
None of the channels forwarded this publication
Views by days:
Date Day Summary
17 Aug, Sat +229769 229769
18 Aug, Sun +121237 351006
19 Aug, Mon +34767 385773
17 Oct, Thu +16596 402369