🙏🙏دعاهای مشکل گشا 🙏🙏

@ganje_arsh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

‍ ❣دوست واقعى فقط خداست
"خدا" تنها دوستيه
❣ ڪه هيچوقت
پشتت رو خالى نمیڪنه و
❣ تنها دوستيه ڪه
هميشه محبتش یڪ
❣طرفه است
با خدا دوستى ڪن
❣ڪه محتاج خلق نشی

تبلیغات
@MOshkel_goshaaaaaa
ڪانال ما در روبیڪا➴➴➴➴
https://rubika.ir/Ganje_arsh
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
05.09.2018 01:40
11 Oct 2019, 20:00 (355 days ago)
📲 ∞ 📱 زنگ گوشیت چیِه ؟ #بردارش 👇🏻
Attached file