فرنگ‌نامه

@farangnameh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
06.06.2017 13:57
19 Jul 2017, 08:41 (1197 days ago)
⭕️ تاملی بر دین اجتماعی آمریکا:
🖌 کتایون گلرخ
✔️ @farangnameh

◀️ از منظر دیگر هم می شود این دین اجتماعی را بررسی کرد و آن اسطوره شناسی است، زیرا اساطیر منبع اوّلیّه ادیان به حساب می آیند. آمریکا فارغ از اقوام بومی آن، هیچ پیشینه اسطوره ای و تاریخی ندارد. انسان هایی با فرهنگ های گوناگون در سرزمینی تازه به مثابه (wonderland سرزمین عجایب یا Neverland ناکجا آباد و اتوپیا) دور هم جمع شدند، اقوام بومی آن سرزمین را قتل عام کردند و کسانی را که ماندند مجبور به فراموشی فرهنگ خود کردند. آنان وارد سرزمینی شدند که نه از اسطوره ها و ادیان خاصّ آن اطلاّع داشتند و نه می توانستند اسطوره های فرهنگی و دینی خود را در آن جا داشته باشند زیرا هم از کشور و سرزمین آباء و اجدادی خود بریده بودند و هم از لحاظ فرهنگی و دینی و حتّی نژادی یک دست نبودند، چنان که بعدها مهاجرانی از چین هم وارد آن سرزمین شدند. به همین دلیل برای تاریخ سازی سرزمین تازه (دینی، فرهنگی، اجتماعی و... ) مجبور به دو کار مهّم بودند :

◀️ اوّل سعی کنند اسطوره سازی کنند. این کار را با بنیان گذران سرزمین جدید شروع کردند یعنی آنان را تبدیل به شخصیت های قابل احترام و کم کم قابل اسطوره شدن کردند.

◀️ دوم سعی کردند فرهنگ ها و اسطوره ها و ادیان متفاوت را در یک منظومه جمع کنند. این منظومه با اختراع دوربین فیلم‌برداری و بعد هم صنعت سینما بهتر شکل گرفت و ساخت آن هنوز هم ادامه دارد. ساخت شخصیّت های ماندگار علمی ـ تخیّلی یا فانتزی ـ تخیّلی مانند مرد عنکبوتی، سوپرمن، بتمن، ایکس من ها، چهار شگفت انگیز همه در راستای اسطوره سازی برای این جامعه و تمدّن به شدّت جوان آن است. ساخت هر نوع شخصیِت دیگری از این دست را بگذارید به پای اسطوره سازی های هالیودی برای این تمدّن جوان و ماجراجو.

◀️ آن دین اجتماعی نیاز به اسطوره دارد. اسطوره هایی که بشود بر شخصیّت های آنان تکیه کرد. این شخصیّت ها مانند ایندیانا جونز همیشه راه حلّی برای همه مشکلات دارند و بر خلاف پیروان ادیان دیگر دست روی دست نمی گذارند و دعا نمی کنند، بلکه به قول قدیمی ها دست بر زانو می زنند و با نام خدا به دنبال یافتن راه حلّ مشکلات خود هستند.

◀️ حالا ترامپ دارد تبدیل به یک شخصیت ضدّ قهرمان در این دین اجتماعی می شود کسی مثل ابلیس، در ادیان الهی، تاریکی در زرتشت یا کسی مثل دجّال . همان طور که دجّال با تکیه بر ارزش های دین اجتماعی یک جامعه آن ها را تبدیل به ضد ارزش می کند و سپس بر موج خشونت های حاصل از کرده خود سوار شده و جامعه را به سمت نیستی می برد ترامپ هم با ضد ارزش وانمود کردن ارزش های جامعه آمریکا از آن ها چماقی ساخت و بر فرق دین اجتماعی جامعه خود کوبید. بعدها اسطوره سازان این دین اجتماعی، اسطوره او را به خوبی خواهند ساخت.
به نظر من ترامپ نمی تواند خدشه چندانی به این دین اجتماعی وارد کند فقط روند رشد آن را کند می کند همین.

✔️ @farangnameh