فرنگ‌نامه

@farangnameh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
06.06.2017 13:57
9 Jun 2017, 12:25 (1122 days ago)
⭕️ انتخاباتِ بریتانیا

◀️ آخرینِ نتایجِ رسمیِ و تعیینِ 649 کرسی از مجموعِ 650 کرسیِ پارلمان. / منبع: نیویورک تایمز

محافظه کاران تا کنون 318 کرسی را از آنِ خود کرده اند.

✔️ @farangnameh