فرنگ‌نامه

@farangnameh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
06.06.2017 13:57
9 Jun 2017, 01:22 (1317 days ago)
⭕️ انتخاباتِ بریتانیا

◀️ مقایسه یِ نتایج غیرقطعیِ انتخاباتِ 2017 با وضعیتِ قبلِ از انتخابات در پارلمان

✔️ @farangnameh

➖ لینکِ خبر در:

http://www.politico.eu/article/uk-election-results-2017-live/