تاٰریکیٖ


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Quotesهمون نقطه‌ای که هربار محکومه به تهِ خط رسیدن!

Related channels

Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Quotes
Statistics
Posts filter


خوابید فک کنم


بیا پی


Video is unavailable for watching
Show in Telegram


هم


📬 یک نجوا برای 𝖹𝖾𝗎𝗌 ارسال شد


📭 نجوای AYN خونده شد


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Forward from: ᾿ ‌ ‌𝖯𝖭𝖣 .
📭 نجوای AYN خونده شد


ته بهت نمیاد


من منتظر ویسپرمم


Video is unavailable for watching
Show in Telegram


Video is unavailable for watching
Show in Telegram


اما اون بعد سه ماه رفت


ماهی قرمزای من یه ساله زنده‌ان


چرا انقد حرفات حقه


Forward from: Анонимный
من نمیگم دوستت دارم ولی ویستو پین کردم تو سیود مسیجم ،
من نمیگم دوستت دارم ولی هرشب انقدر به عکست نگاه میکنم تا خوابم ببره ،
من نگفتم دوستت دارم ولی عطرتو میزنم رو بالشتم.
اره تو گفتی دوسم داری ولی عمر دوست داشتنت از ماهی قرمز عیدمون کمتر بود .


دیگه نیستی الان تنهایی گیر کردی


مهم نی برام تکست میدی دلتنگی


نموندی برام دستمو ول کردی

20 last posts shown.