آخرین خبر


Channel's geo and language: Iran, Persian


🔺در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید
🔺تبلیغات👇
@akharinkhabarads
🔺هزینه تبلیغ👇
@akharinkhabar_ads
🔺ارسال مردمی👇
@ersalmardomibot
🔺توئیتر👇
twitter.com/akharinkhabar
🔺اینستاگرام👇
instagram.com/akharinkhabar
🔺سایت👇
Akharinkhabar.ir


Channel's geo and language
Iran, Persian
Read channel

1 991 186

-4 363 today
-16 193 for week
+41 551 for month
subscribers

2065.4

3 977 ment. channels
16 192 mentions
14 973 forwards
citation index

76 605

3.8% ERR
0% ERR24
average reach
1 post

0

76.2k for 12 hours
0 for 24 hours
0 for 48 hours
average ad
1 post reach

7 years 7 months

08.10.2015
channel created
23.05.2017
added to TGStat
channel's age

322 347 total

96 yesterday
1022 for week
4390 for month
posts

4%

subscribers read the channel's posts

engagement of subscribers (ERR)

0.52%

150 пересылки
комментарии
317 реакции
вовлеченность
подписчиков (ER)