#تکـ_شاخـ•{🦄💜}•

@Tak_Shaakh Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

#ترشحاتـ_مغذیـ_چنـد_نفـر♡《💫😹》♡
#زندگیهـ_سیاهـ■[🎈🐼]■
#مخـ_رد~\✨🕳\~
#تکـ_شاخـ°|🔮💜|°
#خـود_نوشتهـ○(📖✏️)○
#آدمـ_فضاییـ□♡👽👣♡□
eliw🦄
saki🐰
aydw🐼
rmin🐾
asliw🐣
sam🎋
Nstrn💎
Anjl🙊
3zhrw😐
ngr🍫
ayt🎭
heliw💿
mahshid🔪
fwti💣
🌸
tb: @elnaz_taghados
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
moder


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
moder
Added to index
31.05.2017 12:05
19 Aug 2017, 15:01 (1128 days ago)
طرف برای آمارگیری اومده به بابام میگه چندتا بچه داری؟
بابام میگه: یکی ☝️آمارگیره میگه: تو شناسنامه که اسم دوتا نوشته؟

بابام میگه: ها اینومیگی؟
این دکوریه هروقت اینترنت قطع بشه
میاد تو حال یه دور میزنه و میره تو اتاق..!
درهمین حد!! 😑😂😂😂

#Rooz