مجربات شیخ صابرمغربی


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: EducationChannel's geo and language
Iran, Persian
Category
Education
Statistics
Posts filter


مخاطبین لطفا فقط دراین کانال عضو شوید


Forward from: مجربات رحمانی شیخ صابرمغربی
https://t.me/saber_maghrebi

☝️☝️🔰🔰
کانال اصلی شیخ صابرمغربی عضو شوید


https://youtube.com/channel/UCaA3A4Gys2VFir3rQrvioAw

یوتیوب شیخ صابرمغربی


Forward from: مجربات رحمانی شیخ صابرمغربی
https://t.me/saber_maghrebi

☝️☝️🔰🔰
کانال اصلی شیخ صابرمغربی عضو شوید
طلسم#برگرداندن عمار مکان ♻️
https://youtu.be/ci0Unnlksog


انشالله کانال به 10k برسد
اموزش انصراف عمار مکان با #زنگوله میگذارم


💠💠💠😎😎😎😎


اموزشاتی که در اینده قرار میگیرند انشالله

#طلسم ابطال سحر قبرستان به خدام لمقفنجل

#طلسم وعمل ریاضت اذن شیخ صابرمغربی
برای مبتدیان و مسلمان و مسحیان فقط


#اخراج جن با طلسم مریخی


#موکلدار کردن انگشتر به ملک کندیاس عظیم

#اذن روحانی به روحانیت بالا

#قوی ترین عمل رفع عطلوش بن غلغال

#طلسم دفع چشم زخم منزل

#طلسم دفع تابعه بسیار قوی تراز طلسم
زرقاط ملعون /بدون نیاز به قربانی

طلسم به خدام میططرون است


ساعات دعانویسی در روز.pdf
21.7Mb
Pdf🌐🕚
درباره ساعات دعانویسی ❤️❤️🕚🕚
اشنای با ساعت ها


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
https://t.me/Saber_maghrebi
مجربات شیخ صابرمغربی


https://youtu.be/LcI3jcx3w1g

عمل انصراف عمار مکان بسیار قدرتمند♦️

https://youtu.be/LcI3jcx3w1g

بافیلترشکن واردبشوید


آموزش انصراف عمار مکان با قسم ایغموشه
وعمل زجریه ❌❌
لینک اموزشات که در یوتیوب قرار گرفته امد
♻️♻️♻️♻️♻️♻️👇👇👇👇👇

شناخت خودمان و نحس های طالع خودمان
تحصین قبل عمل چطوری است؟👇👇👇👇👇
https://youtu.be/I4YSPZWawLQ

شناخت عالم علوی و ارضی و سفلی
👇👇👇
https://youtu.be/7iJd5dpzAWU

آشنایی با بخورات 👇👇👇👇👇
https://youtu.be/Hc4Mjvwqs5I


پاکسازی هوای داخل اتاق روحانی از بوی بد بخورات 👇👇👇👇👇
https://youtu.be/x2eCx1d1-GY

🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨♦️♦️
مجربات شیخ صابرمغربی
@saber_maghrebi
https://youtu.be/Hc4Mjvwqs5I

درباره بخورات دعانویسی 👆👆👆
چرا بخوربزنیم؟


آموزش درس سوم
اشنایی با بخورات علوم خفیه20 last posts shown.