کانال خبر ویژه 💯


Channel's geo and language: Iran, Persian


اخبار ویژه از منابع معتبر در كانال خبر ویژه💯
اینستاگرام ما👇
http://instagram.com/khabare_vije
______________________
شرایط تبلیغات :
👇
@zomorodtb
______________________
تماس با ما:
👇
@vahideeehhh
كد شامد:
http://yon.ir/pOCNc


Channel's geo and language
Iran, Persian
Read channel

1 361 067

-2 244 today
+171 939 for week
+96 107 for month
subscribers

1230.4

1 871 ment. channels
5 565 mentions
3 911 forwards
citation index

45 845

3.4% ERR
0% ERR24
average reach
1 post

0

Not enough data
to display
average ad
1 post reach

7 years 7 months

06.10.2015
channel created
23.05.2017
added to TGStat
channel's age

336 043 total

130 yesterday
1035 for week
3983 for month
posts

4%

subscribers read the channel's posts

engagement of subscribers (ERR)

1.27%

125 пересылки
комментарии
510 реакции
вовлеченность
подписчиков (ER)