حماسه ارديبهشت

@HamasehOrdibehesht Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

آخرين اخبار و اطلاعات در مورد انتخابات رياست جمهورى دوره دوازدهم..
ليست نهايي كانديداهاى رياست جمهوري ..
راست آزمايي آمارهاى ارائه شده توسط كانديداها..
آخرين تفسيرها و موضع گيرى ها...
اعلام نتايج .
Channel's geo & Language
Iran, Farsi
Category
not specified


Channel's geo
Iran
Channel language
Farsi
Category
not specified
Added to index
23.05.2017 10:47
19 May 2017, 21:53 (1341 days ago)
Forwarded from: شبکه نظر
🔴 فوري

ستاد انتخابات ریاست جمهوری زمان اخذ رای را تا ساعت 24 امشب اعلام کرد.

بخشي از متن اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات وزارت کشور به شرح زیر است:

اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رای باید مراجعه کنندگان عزیز را که در صف رای دادن حضور دارند، به داخل شعبه هدایت کرده و سپس درب شعبه را بسته و از حاضرین رای گیری تا ساعت 24 و سپس به عمل آورد. درب های خروجی شعبه را بسته و مراحل شمارش آرا را با اولویت شمارش آرای ریاست جمهوری، طبق قوانین مربوط به هر انتخابات و آیین نامه های اجرایی آنها آغاز نمایند.
@rouhani96ir