آزمون وی آی پی


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Education


◽️ مرجع پخش تمامی آزمون های آزمایشی
◽️ #بدون_تبلیغات


Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Education
Statistics
Posts filter


Hellisanj-4.zip
7.9Mb
🔺 #حلی_سنج
🔹 تجربی ریاضی
🔸 دوازدهم
🏷 سوال + پاسخ
📆 آزمون 7 مهر 1401 | مرحله 4

◾️ @AzmonVip
🔖 آزمون های موسسه ماز به دلیل فیلترینگ در کانال جدا پخش می‎شود.

🔴 مرحله 5 آزمون ماز قرار گرفت
◽️@MazeVip


Arman-5.zip
17.7Mb
🔴 #آرمان
🔵 تجربی
🟠 آزمون تک درس زیست دوازدهم
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 6 مهر 1401 | مرحله 5

◾️ @AzmonVip


Arman-4.zip
9.1Mb
🔴 #آرمان
🔵 تجربی
🟠 آزمون تک درس زیست یازدهم
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 6 مهر 1401 | مرحله 4

◾️ @AzmonVip
Zistase-6.zip
19.5Mb
🔴 #زیستاز
🔵 یازدهم
🟠 تجربی
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 6 مهر 1401 | مرحله 6

◾️ @AzmonVip
تا عصر همرو یکجا میزارم #ماز
◾️ @MazeVip


Pythagoras-Zistase-6.zip
40.5Mb
🔴 #فیثاغورس - #زیستاز
🔵 ویژه دوازدهم
🟠 تجربی
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 6 مهر 1401 | مرحله 6

◾️ @AzmonVip


🔴 اطلاعیه

◾️ آزمون های آرمان ، زیستاز و ماز به اشتباه سه شنبه و چهارشنبه تایپ شده بود که تصحیح شد. ( چهارشنبه و پنج شنبه برگزار می‎شود )


🔴 اطلاعیه مهم

◾️ احتمال قطع اینترنت طی روز های آینده هست
◾️ اگر دیدید آزمون ها قرار نگرفت بدونید اینترنت نداشتم

◾️ @AzmonVip


MadaresBartar-4.zip
19.0Mb
🔴 #مدارس_برتر
⚪️ آزمون
🔵 دوازدهم
🟠 تجربی ریاضی
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 28 شهریور 1401 | مرحله 4

◾️ @AzmonVip
MadaresBartar-4.zip
19.7Mb
🔴 #مدارس_برتر
⚪️ پیش آزمون
🔵 دوازدهم
🟠 تجربی ریاضی
🟢 سوال + پاسخ
📆 آزمون 28 شهریور 1401 | مرحله 4

◾️ @AzmonVip
Ghalamchi-6.zip
2.4Mb
🔺 #قلمچی
🔹 دوازدهم و یازدهم تجربی ، دوازدهم انسانی
🏷 پاسخنامه
➕ فعلا همین پاسخنامه همین پایه ها به دستم رسیده به محض دسترسی به بقیه پاسخنامه ها براتون قرار میدم
📆 آزمون 25 شهریور 1401 | مرحله 6

◾️ @AzmonVip20 last posts shown.